Följ Bonnier Magazines & Brands

Hur löser vi energiproblematiken?

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2011 18:30 CEST

E-Prize diskuterade lösningar för sänkta kostnader och ökad konkurrenskraft

Energiförsörjningen är en av de största frågorna näringslivet står inför. Företagsledare brottas med övergången till miljövänligare energislag samt ökande energibehov och energikostnader. Lösningen finns i gränslandet mellan energi, effektivitet och ekonomi menar konferensen E-Prize 2011 som idag premierade tre goda exempel inom energieffektivisering.

Inför årets upplaga av E-Prize, ville arrangören Veckans Affärer gå till botten med energifrågan för att hitta den vinkel på konferensen som är till störst nytta för både miljön och näringslivet. Rapporten Näringslivets energirapport 2011 initierades. Som grund genomfördes en stor attitydundersökning bland tidningens läsare samt ledare hos Sveriges 500 största företag som kompletterades med djupintervjuer med en expertpanel på 18 personer; företagsledare, forskare, journalister, politiker och tjänstemän.  

Rapporten visade bland annat:

  • Svenska företag är mycket oroade över tillgången på energi och de ökande energipriserna.
  • Både små och stora Svenska företag satsar på energieffektivisering för att bibehålla sin konkurrenskraft.
  • Energieffektivisering är ofta enkelt och lönsamt och det finns mycket hjälp att få, bl a av Energimyndigheten.
  • Framtidens smarta elnät, lagring av energi och en optimerad energikonsumtion är andra nyckelområden för att lyckas tillgodose Sveriges och världens ökande energibehov.

 ”En av vår tids myter är att miljöproblemen kan lösas med förnyelsebara energikällor, trots att ekonomiska kalkyler visar på att de stora energivinsterna i kilowattimmar finns att göra inom energieffektivisering. Vi måste bli bättre på att spara och fördela vår energi. För att lyckas med det måste vi utbilda våra Svenska företag och ledare och lyfta fram inspirerande, goda exempel.”, säger Per Grankvist Redaktör Veckans Affärer och initiativtagare till E-Prize 2011.

Med detta som grund skapades konferensen E-Prize 2011 där årets Key Note Speakers var svenskan som lyckats stort i USA, Dr Christina Lampe-Önnerud, uppfinnare, TED-talare och grundare/styrelseordförande i Boston Power samt Houdijn Beekhuis, representant för Lemnis Lighting och Tendris, ett riskkapitalbolag med cleantech-inriktning.

”Världen står inför en enorm utmaning att använda våra resurser mer effektivt. Genom innovationskraft, entreprenörskap och samarbete mellan företag kan vi skapa nya lösningar och marknader. Vi kan alla  vara en del av denna förändring. Det är både vårt ansvar och vår möjlighet”, säger Dr Christina Lampe-Önnerud grundare och styrelseordförande Boston Power.

Under konferensen, som hade 35 talare och över 300 deltagare, premierades tre bolag för sitt sätt att kombinera energi, effektivitet och ekonomi för att sänka sina kostnader, minska sin miljöpåverkan och öka sin konkurrenskraft.

Kategori Små- och mellanstora företag
Jeff Electronics
Jeff Electronics har genom ett innovativt system bidragit till energibesparingar på i snitt 35 procent i byggnader i byggnader vars kulturvärde inte kan räknas i pengar.

Kategori Storföretag
Stadium
Stadium har inte bara tagit ett helhetsgrepp på belysningen och halverat sin energiförbrukning utan har innovativt nog också använt sig av den tävlingsinriktade företagskulturen för att se till att förändringen består även när lamporna släckts för dagen.

Kategori Offentlig sektor
GotlandsHem
Den offentliga sektorn har länge haft press på sig att göra mer med mindre. GotlandsHem är föregångare genom att vara ett av de första företagen i Sverige som köper energieffektivisering som tjänst. Dom får ut mer för skattekronorna och fortsätter att använda bättre energi i form av passivhus, solvärme- och pelletsanläggningar.

För mer information, kontakta Per Grankvist
073-5000 600, per.grankvist@bt.bonnier.se

Om E-Prize
E-Prize är en konferens för ledare inom näringsliv och offentlig sektor som belyser skärningspunkten mellan energi, ekonomi och effektivitet samt hur detta kan sänka kostnader och öka konkurrenskraft. I samband med konferensen delas årets E-Prize ut till de företag som på bästa sätt kombinerat energi, effektivitet och ekonomi för att sänka sina kostnader, minska sin miljöpåverkan och öka sin konkurrenskraft. Mer information finns på www.eprize.se.

Rapporten Näringslivets energirapport 2011 finns på www.issuu.com/veckansaffarer.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.