Följ Bonnier Magazines & Brands

Energieffektivisering inte längre en klimatfråga

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2011 10:57 CEST

Det är inte klimatfrågan som är den viktigaste orsaken till att företag satsar på hållbarhet idag. Det är ekonomin som styr. Energieffektivisering är dubbelt så viktigt som utsläppsfrågan för svenska företag och en betydande konkurrensfördel. Det visar en ny attitydundersökning som Veckans Affärer gjort bland sina läsare och beslutsfattare på Sveriges 500 största företag.

Attitydundersökningen, som är en del av en mer omfattande rapport om hållbarhet som lanseras inom kort, visar att företagen dels vill kunna göra mer med samma mängd energi, dels minska sin totala energianvändning. Fler än en tredjedel av de tillfrågade uppger att de känner oro för dyrare energikostnader i framtiden.

”I takt med att energipriserna stiger blir hållbart företagande en avgörande konkurrensfördel och lönsamhetsfaktor. Att effektivisera användningen av energi märks tydligt i budgeten och frågan har därför blivit ett viktigt kriterium vid allt beslutsfattande”, säger Per Grankvist, redaktör på Veckans Affärer.

Undersökningen visar även att energieffektivisering är något som framförallt sker i egen regi, utan extern hjälp och att den största svårigheten för att påbörja ett energieffektiviseringsarbete är att beräkna hur mycket det kommer att kosta.
Avsaknad av resurser och kompetens hamnar på andra respektive tredje plats.

Per Grankvist menar att svenska företag har kommit långt i arbetet med att energieffektivisera. För att kunna konkurrera på en global marknad i framtiden tror han att företag måste bli lönsamma både genom att spara och tjäna pengar på hållbarhet:

”För att kunna konkurrera på världsmarknaden behöver företagen hantera såväl sina energikostnader som sitt energislöseri. Den billigaste och mest miljövänliga energin är ju den som inte behöver tillverkas”, säger Per Grankvist.

För mer information, kontakta Per Grankvist
073-5000 600, per.grankvist@bt.bonnier.se

 

Om attitydundersökningen:
Attitydundersökningen är en del av  en mer omfattande rapport om hållbarhet som lanseras av Veckans Affärer inom kort. Den svarar bland annat på hur det svenska näringslivet ser på energifrågan och vilka som är de vanligaste prioriteringarna. Rapporten baseras dels på attitydundersökningen, gjord bland läsare och ledningspersoner på VA500 – Sveriges 500 största företag och dels på djupintervjuer med företagsledare, forskare och opinionsbildare. Den slutliga rapporten presenteras torsdagen den 28 april 2011 på www.eprize.se.

Om E-Prize:
E-Prize är en konferens för ledare inom näringsliv och offentlig sektor som belyser skärningspunkten mellan energi, ekonomi och effektivitet samt hur detta kan sänka kostnader och öka konkurrenskraft. I samband med konferensen delas årets E-Prize ut till de företag som på bästa sätt kombinerat energi, effektivitet och ekonomi för att sänka sina kostnader, minska sin miljöpåverkan och öka sin konkurrenskraft. Mer information finns på www.eprize.se.

Om metod och urval:
Undersökningen genomfördes som en kvantitativ enkätundersökning på Internet mellan den 1 och 10 februari 2011. Enkäten omfattade totalt 10 frågor inklusive 3 bakgrundsfrågor och distribuerades via en åtkomstskyddad domän på internet.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.