Följ Bonnier Magazines & Brands

CSR-kompetens på ledningsnivå stärker svenskt näringslivs konkurrenskraft

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2011 11:07 CEST

CSR-frågor blir allt viktigare för svenska företag och arbetsmarknadens efterfrågan på kompetens inom området ökar. Hållbarhet är inte längre en miljöfråga utan en viktig lönsamhetsfråga och en avgörande konkurrensfördel internationellt. För att möta marknadens efterfrågan på kvalificerad CSR-kompetens startar Bonnier och Novare ”Leading Sustainable Business”, ett ledarskapsprogram med fokus på hållbart företagande.

Med rätt strategi kan svenska företag både spara och tjäna pengar på hållbart företagande. Per Grankvist, författare till hyllade boken CSR i Praktiken och redaktör på Veckans Affärer menar att intresset för hållbarhet har ökat markant så väl inom den finansiella sektorn som företagssektorn och även inom vissa konsultbranscher.

”De stora internationella företagen satsar stort på CSR. Hållbarhet har utvecklats från att vara en miljöfråga till att bli en avgörande faktor för framgång och en allt viktigare parameter i företagens samtliga beslutsprocesser. För att svenska företag ska kunna konkurrera på en global marknad krävs att man skaffar sig kunskap inom området”, säger Per Grankvist.

Ledarskapsprogrammet Leading Sustainable Business syftar till att möta en allt större efterfrågan på CSR-kompetens hos högre ledare inom svenskt näringsliv. Programmet är ett ledarskapsprogram med fokus på hållbart företagande som riktar sig till kvalificerade chefer och specialister som har affärsutveckling på sin agenda. Utbildningen sträcker sig över en niomånadersperiod och är indelad i fem tydliga block där deltagarna får varva konkreta utmaningar och praktisk problemlösning med erfarenhetsutbyte och inspirerande föreläsningar av framgångsrika svenska och internationella ledare inom området.

”Svenska företag måste bli bättre på att ta fram innovativa och hållbara lösningar på ekonomiska, sociala och miljömässiga problem om de ska överleva i framtiden. En stor utmaning är att inspirera och skapa verktyg för de visionära ledare som internationellt konkurrensutsatta branscher behöver, att utbilda, stärka och rusta sina ledningsgrupper med rätt yrkesmässiga kunskaper”, säger Fredrik Hillelsson, VD Novare.

 För mer information, kontakta Per Grankvist
073-5000 600, per.grankvist@bt.bonnier.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.